Vereniging Activiteiten/Agenda Foto's Foknieuws Links Contact

 

Over de Vereniging


Een van de oudste verenigingen van Etten-Leur is de PFKB, ofwel de Paardenfokvereniging Kring Breda. Het is een vereniging ter bevordering van het fokken van drie rassen, te weten: Trekpaarden, Haflingers en Friezen. De vereniging telt ongeveer 175 leden en groeit, dankzij een stijgende belangstelling voor paarden, nog steeds gestaag. Buiten het fokken van de drie rassen heeft de vereniging verder tot doel de kennis van de leden op te vijzelen. Dat wordt onder meer geprobeerd middels verschillende voorlichtingsavonden, lezingen, cursussen en excursies. Zo is er al eens een trip gemaakt naar een paardenvoorstelling in Parijs en naar de Dierenfaculteit aan de universiteit van Utrecht. Bovendien wordt er vier keer per jaar een blad uitgegeven, het zogenaamde Foknieuws. Ook in dit blad zijn allerhande wetenswaardigheden te vinden met betrekking tot de vereniging en haar activiteiten. De Activiteitencie
In 2007 is de zogenaamde Activiteitencie opgericht. De activiteitencie organiseert elk jaar verschillende activiteiten. Voorbeelden daarvan zijn onder meer het strodorp behorende bij de Fokdag, een dropping, en een bosrit.

De Fokdag

Elke tweede zondag in augustus vindt het belangrijkste evenement van de vereniging plaats, te weten: De Fokdag. Deze dag begint in de vroege ochtend met keuringen, ’s middags zijn er diverse spectaculaire shows. De geschiedenis van de vereniging in vogelvlucht

• begin 1900 Dierenarts Nooten neemt het initiatief een eigen fokvereniging op te starten. Deze vereniging stelde zichzelf tot doel de deskundigheid op het gebied van fokken van trekpaarden te bevorderen.
• 1903 De vereniging krijgt de officiele naam: ‘Vereniging tot bevordering der paardenfokkerij genaamd prinses Juliana’.
• 1909 De eerste Fokdag wordt gehouden. Dit is nog steeds een jaarlijks terugkerend evenement.
• 1922 Op 1 januari verandert de vereniging van naam en wordt het: Paardenfokvereniging Kring Breda. De vereniging wordt officieel ingeschreven. De heer A. Janssens uit Bavel volgt de Heer Nooten op.
• 1940-1945 De heer C. Huygens, de nieuwe voorzitter in die tijd, heeft de zware taak om de fokvereniging door de oorlogsjaren heen te voeren. De beste trekpaarden werden n.l. door de Duitse bezetters gevorderd.
• 1964 In de algemene ledenvergadering wordt het besluit genomen ook Steenbergen bij het bereik van de vereniging te voegen.
• 1965 Na het onverwachte overlijden van de heer C. Huygens, neemt de heer P. Oomen de voorzittershamer over. Inmiddels heeft de vereniging de hele westhoek van Brabant onder zijn bereik.
• 1970 De heer P. Quik uit de Wouwse Plantage volgt de heer Oomen als voorzitter op.
• 1972 Voor het eerst verschijnen ook de Haflingers op de fokdagen. Om die reden krijgt de vereniging nu ook subsidie.
• 1973 Het 70-jarig bestaan van de vereniging wordt in de veilinghallen van Breda gevierd.
• 1980 In de tachtiger jaren vinden voor het eerst de hengstenshows plaats. Ook worden verschillende bestuursleden benoemd als ere-leden van de vereniging, te weten: de Heer Oostvogels, de Heer Vugts en de Heer Quik.
• 1983 Tijdens de viering van het tachtigjarig bestaan wordt burgemeester F. Houben van Etten-Leur op feestelijke wijze opgehaald met trekpaarden.
• 1984 De Friese paarden doen hun intrede binnen de vereniging.
• 1987 De Heer Quik zegt zijn voorzitterschap vanwege gezondheidsredenen op. Hij wordt opgevolgd door de heer J. Lazeroms.
• 1993 Tijdens de viering van het negentigjarig bestaan wordt ex-burgemeester Van de Ven op feestelijke wijze opgehaald met trekpaarden. Voor het eerst ziet ook het zogenaamde 16-span het daglicht; dit was nog nooit vertoond!!
• 1998 Het 95-jarig bestaan van de vereniging. Het 48-span van trekpaarden behaalt een plaats in het Guiness Book of Records!
• 2003
De vereniging viert haar 100-jarig bestaan!!

• 2008

• 2013

De vereniging viert haar 105-jarig bestaan!!

De vereniging viert haar 110-jarig bestaan!!